+31 024 329 52 00

Legal

Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de N.U.V.O. van toepassing. Deze voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. 

Bekijk hier de volledige voorwaarden: AVW 2011